เกี่ยวกับเรา

OpenFog Team

OpenFog Team ได้ก่อตั้งจากกลุ่มวิศวกรผู้มีประสบการณ์ในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ส่งสัญญาณในระบบ Network และซอฟแวร์เกียวกับการระบุตำแหน่งจากดาวเทียม (Geo Positioning System) และได้ร่วมกันออกแบบและคิดค้นผลิตภัณฑ์ติดตามรถยนต์ GPS Vehicle Tracking ซึ่งสามารถเช็คดูตำแหน่งรถยนต์ได้อย่างแม่นยำ และง่ายดาย ผ่านทางอินเตอร์เน็ต และผ่านทางโทรศัพท์ Smart Phone ด้วยแผนที่ความละเอียดสูง และได้มาตรฐานจาก Google Map

นอกจากนี้เรายังได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ และ ระบบการควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 

งานของ OpenFog Team

1. ระบบ GPS ติดตามรถ รับ-ส่ง พนักงานของบริษัท จ้าวสมุทร ( รับส่งพนักงาน บริษัท Sony )

www.chaosamut.com

- งานติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถยนต์ บริษัท KTR

- งานติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถยนต์ บริษัท นาป่า บริการ (ชลบุรี)

- งานติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถยนต์ บริษัท ชารีบัส

- งานติดตั้งระบบ GPS ติดตามรถยนต์ บริษัท ธีระมงคล

 

 

2. ระบบควบคุมไฟส่องสว่างทางเดิน ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน Internet

    Tammarene Resort ( สวนผึ้ง )

 

3. ออกแบบระบบ Hotel Management แบบ Automatic System ให้กับบริษัท เขมรัตน์ โฮเทล

 

4. งานออกแบบ ระบบกริ่งเรียกพนักงานเสิร์ฟ ของบริษัท บิ๊กฟร้าน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด

 

5. งานออกแบบ Bluetooth OBDII

 

6. งานออกแบบ WiFi USB Control Charger สำหรับระบบ Wireless Charge บริษัท Optimum

 

7. งานออกแบบ ระบบควบคุม แอร์คอนดิชั่น ผ่าน WiFi ของ บริษัท SUMTECH

8. งานออกแบบ ระบบเครื่องบำบัดน้ำเสีย