รวมบทความของ OpenFog & GWE

บทความทั้งหมดนี้เขียนขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เผย แพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีส์ ที่ผู้เขียนทดลองศึกษาค้นคว้าขึ้นมา ซึ่งผู้อ่านสามารถนำไป เผยแพร่ หรือแชร์ต่อได้ครับ หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

บทความ OpenFog

Project Home Control ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

Home Contol - V5

- ตอนที่ 1 แนะนำ Hardware HomeControl - V5

- ตอนที่ 2 การเชื่อมต่อ HomeControl - V5 เข้ากับ WiFi Router ด้วย Mode SmartConfig

- ตอนที่ 3 HomeCtrl - V5 การต่อ Output รีเลย์ และเชื่อมต่อวงจรกันขโมย รวมถึง ต่อระบบไซเรน

- ตอนที่ 4 HomeCtrl - V5 การอัพเดท Firmware ผ่าน Server ( Server FOTA )

- ตอนที่ 5 HomeCtrl - V5 การเชื่อมต่อกับ 3G/4G Module สำหรับในสถานที่ไม่มีสัญญาณ WiFi

- ตอนที่ 6 HomeCtrl - V5 การอ่านค่าพลังงานการใช้ไฟฟ้า

 

 

Home Control - V4 (MQTT ) / HomeControl - V4+ ( Plus )

- ตอนที่ 1 แนะนำ Hardware HomeControl - V4 ( MQTT)

- ตอนที่ 2 การเซ็ทอัพ HomeControl - V4 และการใช้งาน Application

- ตอนที่ 2.1 การเชื่อมต่อ HomeControl - V4 เข้ากับ WiFi Router ด้วย Mode SmartConfig

- ตอนที่ 2.2 การเคลียร์ค่า WiFi ที่บันทึกบน HomeControl - V4

- ตอนที่ 3 การสมัคร Line Token เพื่อใช้ในการแจ้งเตือนผู้บุกรุก

- ตอนที่ 4 Home Control - V4 Hardware และ PCB

- ตอนที่ 5 การต่อสวิตช์แม่เหล็กหรือ Motion Sensor เพื่อตรวจเช็คผู้บุกรุก

- ตอนที่ 6 บันทึกสัญญาณรีโมทให้กับกล่อง เพื่อสั่งงานด้วย IR รีโมท

- ตอนที่ 7 การตั้งเวลาให้กับ รีเลย์ของกล่อง HomeControl

- ตอนที่ 8 สั่งงาน 2 ระบบด้วย HomeControl - V4+ ( Plus )

- ตอนที่ 9 การสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยรีโมท HomeControl - V4+ ( Plus )

- ตอนที่ 10 ขั้นตอนการอัพโหลดโปรแกรมให้กับ HomeControl - V4+ ( Plus ) ==> FOTA

- ตอนที่ 11 ขั้นตอนการปรับแต่ง Code ให้กับ WiFi Module

- ตอนที่ 12 การอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า ด้วย HomeControl - V4 ( เฉพาะรุ่น MQTT )

- ตอนที่ 13 ขั้นตอนการนำ HomeControl - V4 มาควบคุม สวิตช์สัมผัส Livolo, GeekLink, Gratia

 

 

Project Home Control V1.00

( CCS Code and PIC18F458-I/P )

 

( ยกเลิกการผลิต )

- ตอนที่ 1 แนะนำเครื่องและวิธีการ Setup

- ตอนที่ 2 การใช้งาน Device Insataller และการใช้งานผ่าน 3G และ Internet

- ตอนที่ 3 Home Control Hardware และ PCB

- ตอนที่ 4 ชุดคำสั่งสื่อสารระหว่างเครื่อง Home Control และ Android

- ตอนที่ 5 Add on Analog Switch และทำการต่อเข้ากับ Switch 2 ทาง

- ตอนที่ 6 Home Control กับระบบหรี่ไฟ

- ตอนที่ 7 เพิ่มช่องทางการควบคุม ด้วย IR Remote Control

- ตอนที่ 8 Home Control V.2 ข้อมูล Hardware และ Spec

 

 

Home Control - V3

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

( ยกเลิกการผลิต )

- ตอนที่ 1 แนะนำ Hardware และฟังก์ชั่นของ Home Control - V3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Home Control - Kit ( Mini ) ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

( ยกเลิกการผลิต )

- ตอนที่ 1 แนะนำเครื่องและวิธีการ Setup

- ตอนที่ 2 Home Control - Kit ( Mini ) Hardware และการอัพเดทโปรแกรม

 

บทความ Home Comntrol Mini ( WiFi )

( ยกเลิกการผลิต )

- ตอนที่ 1 ขั้นตอนการใช้งาน Home Control Mini ( WiFi ) 4 ช่อง

 

 

 

 

บทความบอร์ดเรียนรู้ระบบ MQTT ด้วย ESP8266

( ยกเลิกการผลิต )

- ตอนที่ 1 ติดตั้ง Arduino IDE สำหรับพัฒนาโปรแกรม ESP8266

- ตอนที่ 2 ทำตัว ESP8266 ให้ บอร์ดทำตัวเองเป็น Access point กรณีที่ยังไม่ได้เกาะ WiFi

- ตอนที่ 3 ติดตั้ง MQTT Broker บน Server ด้วย Raspberry Pi

- ตอนที่ 4 ทดสอบการควบคุมเปิดปิดรีเลย์ ด้วยระบบ MQTT ผ่าน ESP8266

- ตอนที่ 5 HomeControl - Mini ( MQTT ) วงจร และ PCB

 

 

Project Home Control ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

( Arduino code and MCU ATMEGA328P-PU )

- ตอนที่ 1 Home Control Hardware

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทความ GPS - Tracking ( KIT )

เร็วๆนี้

- ตอนที่ 1 แนะนำวงจร และทำความเข้าใจกับ GPS Tracking Hardware

- ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาและอัพโหลดโปรแกรมลงบนบอร์ด

- ตอนที่ 3 หาค่าพิกัด Latitude , Longtitude จาก แล้วส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือ

- ตอนที่ 4 สร้าง Server เพื่อมารับข้อมูลพิกัด ตำแหน่งจากบอร์ด แล้วเก็บข้อมูลไว้ยัง Database

- ตอนที่ 5 ดึงข้อมูลตำแหน่งจาก Server นำไปแสดงผลบน App Android

- ตอนที่ 6 แนวทางต่อพ่วงเข้ากับระบบกันขโมย และส่งการแจ้งเตือนเมื่อเกิดการโจรกรรมไปยังแอพไลน์

- ตอนที่ 7 เพิ่มการสั่งงานล็อคและปลดล็อครถยนต์ ด้วย App Android

- ตอนที่ 8 ทำการอัพเดทโปรแกรมลงบนบอร์ด ด้วยวิธีการ FOTA ( Firmware Over The Air )

 

 

 

 

Project Home Control ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย Android

( Arduino UNO R3 and Ethernet Shield )

 

- ตอนที่ 1 Arduino Hardware

- ตอนที่ 2 Arduino Home Control Application ( แนะนำ App ครับ )

 

Project อื่นๆ ( รวบรวมโครงงานที่ทดลองโดย OpenFog )

- Mini OBDII ( สร้างเครื่องอ่านสัญญาณ OBD ด้วย PIC MCU )  

- Internet Radio (ฟังวิทยุผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย R PI )  

- เครื่องบันทึกสัญญาณ IR รีโมท 4 รีเลย์  
- ขั้นตอนการใช้งานของบอร์ดบันทึกสัญญาณรีโมท 4 ช่อง  

- ประยุกต์ Raspberry Pi 3 เป็นเครื่องเล่นเกมส์ portable game ( เครื่องเกมส์พกพา ) - ตอนที่ 1

   
- ประยุกต์ Raspberry Pi 3 เป็นเครื่องเล่นเกมส์ portable game ( เครื่องเกมส์พกพา ) - ตอนที่ 2    

 

 

 

 

บทความการใช้งาน Module ต่างๆ

 

 

บทความทั่วไปของ OpenFog

- การติดตั้ง โปรแกรม สำหรับพัฒนา PIC MCU ( สำหรับผู้เริ่มต้น )

- มาทำให้ MCU ATMEGA กลายร่างมาเป็น Arduino Chip กันเถอะ

- การอัพเดท Java Run Time ทำให้ Home Control ไม่สามารถอัพเดท Firmware ได้

- ลดจำนวน Pin สำหรับเชื่อมต่อ LCD Charactor Display

- แจ้งเตือนการบุกรุก ส่งข้อความทางไลน์ และควบคุมผ่านแอนดรอยด์

- เตรียม Server ส่วนตัวสำหรับทดสอบงาน IOT

- เครื่องโปรแกรม PIC ผ่าน Server ( Online FOTA )