บทความ Project Home Control ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

ตอนที่ 7. - โดย Tumrobot

เพิ่มช่องทางการควบคุม Home Control Box ด้วย IR Remote Control

โดยปกติแล้วเราใช้ Remote Control ในชีวิตประจำวันของเราแทบทุกวันอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้ควบคุม ทีวี DVD พัดลม แอร์ หรือเครื่องเสียง เป็นต้น ดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่มความสะดวกสบาย อีก 1 ช่องทางที่จะสามารถสั่งควบคุม Home Control Box ให้สามารถรับคำสั่งจากตัวส่ง Remote Control แล้วไปควบคุมรีเลย์เพื่อให้สามารถเปิด/ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามที่เราต้องการ

ซึ่งนอกจากจะสามารถสั่งควบคุมด้วย Android หรือ คอมพิวเตอร์แล้วเราก็ยังสามารถควบคุมเพิ่มเติมด้วย Remote Control ซึ่งจะช่วยลดเวลา กว่าการที่เราต้องเปิด Application ขึ้นมา

ส่วนการควบคุมผ่าน Application ก็ให้ควบคุมจากนอกบ้านละกันครับ

 

Hardware

ส่วนของ Hardware ที่เพิ่มเติมเข้ามาก็ไม่มีอะไรมาก ครับเพิ่มตัวรับ IR Receiver เข้ามาแค่นั้น ตัว Remote ที่ผมใช้ทดสอบนั้นเป็น รีโมท TV ยี่ห้อ LG ซึ่งไม่ได้ระบุ Protocal แต่ด้วยการส่งความถี่ Carrier ที่ 38 KHz ดังนั้นผมเลยเลือก ตัวรับ IR Receiver เป็นเบอร์ TSOP4838 ซึ่งหาซื้อได้ง่ายตามตลาดอิเล็คทรอนิกส์บ้านเรา ขั้นตอนการเพิ่มนั้นก็เพียงแค่จัดวงจรดังรูปข้างล่างแล้ว ต่อ output ของ IR Receiver เข้ากับ PIN B0 ซึ่งตรงกับ PIN ที่ 33 ของ MCU ตัวหลัก PIC18F458-I/P ที่ทำหน้าที่เป็น INT0

   
 

ภาพแสดงการเพิ่ม IR Receiver เข้าไปบน Home Control Box

 

 

 
 

ภาพแสดงการทำงานเมื่อมีคำสั่ง Remote มาที่ Box และมีการแสดงข้อมูลบนจอแสดงผล

 

 

MCU Code

หลักการทำงานก็คือการ อ่านสัญญาณภายนอกที่เข้ามาทางช่องทาง Interrupt ภายนอกที่เป็น INT0 แล้วเทียบกับสัญญาณ Timer1 ภายใน MCU เพื่อ Decode รหัสที่ส่งมานั้นว่าเป็นรหัส อะไร โดยการถอดรหัสนั้นเบื้องต้นนั้นเราก็นำข้อมูลที่ได้มาเทียบกับรหัสที่เราอ่านได้ซึ่งจะแสดงผลทางจอ LCD ถ้าข้อมูลรหัสตรงกับที่เราบันทึกไว้ก็ให้ สามารถสั่งงานควบคุมการเปิดปิด รีเลย์

ซึงวัตถุประสงค์หลักนั้นก็อยากให้สามารถใช้งานได้กับตัวส่งสัญญาณ Remote Control ที่หลากหลายและง่ายต่อการใช้งาน คิดว่าจะสามารถให้ Android เป็นตัวโปรแกรมข้อมูล Remote แล้วส่งข้อมูลไป Save ไว้ใน MCU เพื่อที่จะสามารถใช้งาน และเพิ่มตัวควบคุมได้หลากหลายได้

Code: Version นี้เป็นการอ่านคำสั่ง Remote Protocol RC5 และ Non-RC5 แต่จะไม่สามารถอ่าน Remote SONY Protocol ได้เนื่องจากว่า SONY นั้นใช้ความถี่ Remote 40KHz

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

 

 

 

ตัวอย่างการควบคุม Home Control Box ด้วย IR Remote Control