บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่10 . - โดย Tumrobot

ขั้นตอนอัพโหลดโปรแกรมให้กับ HomeControl - V4+ ( Plus )

การพัฒนาโปรแกรมให้กับ HomeControl - V4+ ( Plus ) นั้นสามารถทำได้ผ่านช่องทางการอัพเกรดโปรแกรมผ่านช่องทาง Internet โดยการอัพโปรแกรมผ่านทางระบบ LAN ซึ่งจะทำให้สะดวกในเวลานำตัวกล่อง HomeControl ไปติดตั้งใช้งานจริง เนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนำกล่อง HomeControl มาเปิดกล่องออกมาแล้วนำเครื่องโปรแกรมไปโหลด เฟิร์มแวร์ ตัวใหม่ลงไปให้กับ MCU ในกล่อง เพียงแค่กล่อง HomeControl ต่อเข้ากับระบบ LAN วงเดียวกันในเร้าเตอร์เดียวกันกับคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการอัพเดทแล้ว เราก็สามารถทำการอัพโหลด เฟิร์มแวร์ตัวใหม่ของ MCU เข้าไปได้เลย

   

จากภาพจะเห็นได้ว่าเราสามารถอัพโหลดโปรแกรม เข้าไปที่กล่อง HomeControl จากที่ไหนก็ได้ผ่านระบบ LAN ซึ่งถ้าหากว่าเร้าเตอร์ของเราได้ทำการเปิด Forward Port ที่เร้าเตอร์และสร้าง DDNS ให้กับเร้าเตอร์ของเราแล้ว เราก็จะสามารถอัพเดทโปรแกรมให้กล่อง HomeControl ได้จากทุกๆ ที่ในโลกนี้ได้เช่นกัน

 

รายละเอียดขั้นตอนการพัฒนาและอัพโหลดโปรแกรมผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตแบบละเอียด สำหรับลูกค้า ติดต่อขอ Link ได้จาก Line Id: openfog