บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่11 . - โดย Tumrobot

ขั้นตอนการปรับแต่ง Code ให้กับ WiFi Modul

ตัวอุปกรณ์ที่มีส่วนสำคัญอีกตัวนึงสำหรับทำหน้าที่เชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตให้กับระบบ นั่นก็คือ WiFi Module ซึ่งเป็นตัว ESP8266 ซึ่งปกติแล้วเราจะสามารถนำตัวโมดูลตัวนี้มาเขียนโปรแกรม ด้วยโปรแกรม Arduino IDE และเขียน Code ภาษา C ลงไปได้ ซึ่ง ณ ตอนนี้ก็มี Library เข้ามารองรับอย่างมากมายที่จะทำให้ตัว ESP8266 นั้นเพิ่มประสิทธิภาพการความสามารถในการทำงานของตัวเองได้มากขึ้น

กล่อง HomeControl - V4 ( MQTT ) นั้นก็ได้มีการรองรับ การพัฒนาโปรแกรมให้กับโมดูล ESP8266 ด้วยเช่นกัน ซึ่งขั้นตอนการอัพโหลด Code ให้กับตัว ESP8266 นั้นจะต้องเตรียมระบบดังต่อไปนี้

1. โปรแกรม Arduino IDE สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นปัจจุบันได้ที่ https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2. เมื่อติดตั้ง Arduino IDE ให้กับคอมพิวเตอร์ของเราแล้วให้ทำการเพิ่มการพัฒนา ESP8266 เข้าไปใน Ardduino IDE

3. ใช้ USB to Serial ต่อเข้ากับระบบ และต่อเข้าไปที่บอร์ด Home Control - V4 ( MQTT )

4. เปิด Code ของ โมดูล WiFi ที่ต้องการพัฒนา และทำการกดอัพโหลดเข้าไปใน Module ESP8266 ที่อยู่บนบอร์ด

รายละเอียดขั้นตอนการปรับแต่ง Code ให้กับ WiFi Module เพื่อพัฒนาต่อยอดแบบละเอียด สำหรับลูกค้า ติดต่อขอ Link ได้จาก Line Id: openfog