บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่12. - โดย Tumrobot

การอ่านค่าพลังงานไฟฟ้า ด้วย HomeControl - V4 ( เฉพาะรุ่น MQTT )

ค่าพลังงานไฟฟ้า โดยปกติแล้วเราสามารถทราบค่าการใช้งานไฟฟ้าของแต่ละบ้าน หรือของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละเครื่องด้วย อุปกรณ์ที่เรียกว่า Energy Meter ซึ่งจะอ่านตัวเลขออกมาให้เราทราบเป็นหน่วย KWH แล้วเราก็นำตัวเลขที่ได้นั้นมาคำนวนค่าไฟฟ้าที่เราใช้งาน และนำมาคำนวนเป็นค่าไฟ ในแต่ละเดือนได้

โดย ตัวหม้อวัดไฟฟ้าที่เรารู้จักดีก็คือ ตัวที่อยู่ติดเสาไฟฟ้าประจำแต่ละบ้าน ซึ่งจะเป็นระบบ อนาล็อค และอ่านค่าไฟฟ้าได้เพียงแค่ค่าเดียว นั่นคือ KWH ข้อดีก็คือจะมีราคาที่ไม่แพง แต่ข้อเสียก็คืออ่านข้อมูลได้แค่ค่าเดียว

 

ภาพจาก: https://en.wikipedia.org/wiki/Electricity_meter

หรือถ้าเป็นปัจจุบันนี้เริ่มนิยมเอาระบบ ดิจิตอลเข้ามาอ่านข้อมูลพลังงานไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีข้อดีตรงที่สามารถอ่านข้อมูลได้มากขึ้นและสามารถคำนวน ค่าไฟฟ้าอื่นๆ ให้เราทราบได้ ไม่ว่าจะเป็น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งาน ค่ากำลังงาน ( Watt ) แต่ข้อเสียก็คือเรื่องของราคาที่แพงขึ้น

โดยปัจจุบันนี้เทคโนโลยีส์ IOT ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นดังนั้น หากเราอ่านข้อมูลการใช้งานไฟฟ้าได้ เราก็สามารถอ่านผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ และยังสามารถบันทึกการใช้งานข้อมูลไฟฟ้า ที่เราอ่านได้ไว้ในระบบ Cloud ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกต่อไปได้

 

โมดูล Mini Multifuncion power energy

ตัวนี้เป็นโมดูลสำเร็จที่สามารถนำมาอ่านข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ได้โดยจะอ่านแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ค่ากำลังงาน ( Watt ) และพลังงานที่ใช้ KWH

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟังก์ชั่นการทำงาน

1. อ่านค่าการใช้งานไฟฟ้า ได้ดังต่อไปนี้ voltage, current, active power, energy

2. สามารถล้างค่าพลังงานไฟฟ้าได้

3. สามารถเก็บค่าข้อมูลพลังงานไฟฟ้าไว้ในตัวได้ แม้ในขณะที่ไฟฟ้าดับ และมีความแม่นยำสูง

4. เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อื่นๆ ได้ด้วย TTL Serial Interface

 

การต่อใช้งาน โมดูล

   

จากรูปการต่อใช้งานของโมดู ด้าน Power แบ่งเป็นสองส่วน คือส่วนที่อ่านแรงดัน Voltage และ อ่านกระแส ซึ่งตัวอ่านกระแสนั้นจะใช้ตัว Coil CT มาอ่านค่ากระแสไฟฟ้า

อีกด้านนั้นเป็นด้าน ติดต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่ต้องการดึงข้อมูลการอ่านค่าไฟฟ้าของโมดูลตัวนี้ไปใช้งาน ซึ่งจะเป็น TTL Serial Interface

 

ข้อมูลเฉพาะ

1. ค่าแรงดัน Volt สามารถอ่านค่าแรงดันได้ตั้งแต่ 80 ~ 260VAC

2. กระแส สามารถอ่านกระแสได้ตั้ง 10mA ไปจนถึง 100A

3. ค่ากำลังไฟฟ้าสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่  0 ~ 22kW

4. ค่าพลังงานสามารถอ่านค่าพลังงานได้ตั้งแต่ 0 ~ 9999kWh

5. ความถี่ไฟฟ้าช่วงใช้งาน 45-65Hz

 

 

ตัวอย่างการต่อโมดูล Mini Multifuncion power energy เข้ากับบอร์ด HomeControl - V4 ( MQTT )

   

 

 

ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นแสดงการดึงข้อมูลไฟฟ้า เพื่อนำไปแสดงผลบน มือถือ

 

เริ่มต้นขณะที่ ไม่มีข้อมูลในระบบ

 

เมื่อระบบสามารถดึงข้อมูลจาก HomeControl

ก็จะแสดงค่าพลังงาน

 

วิดีโอแนะน Energy Meter โมดูล

   

 

 

วิดีโอสาธิตการประยุกต์ใช้งาน Energy Meter โมดูล