บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่ 2.1 - โดย Tumrobot

การเชื่อมต่อ HomeControl - V4 เข้ากับ WiFi Router ด้วย Mode SmartConfig

SmartConfig เป็นขั้นตอนการเซ็ตอัพ WiFi ให้กับตัว HomeControl Box ที่ลดความยุ่งยากซับซ้อนสำหรับการป้อนข้อมูล SSID (ชื่อของ WiFi) และ Password ของ WiFi ที่เราต้องการให้ตัว HomeControl เข้าไปเกาะกับระบบ Internet โดยการกด Config เพียงแค่ปุ่มเดียว

 

ขั้นตอนการทำ SmartConfig

1. ทำการจ่ายไฟให้กับตัว HomeControl-V4 Box ซึ่งหน้าจอ LCD จะขึ้น ข้อความว่า SmartConfig Request.

   

 

2. จากนั้นให้ทำการเปิด HomeControl Application ขึ้นมาแล้วไปที่ Tab ด้านล่างเพื่อเปิด Tab SYS SETTING

   

** โทรศัพท์ ต้องเกาะ WiFi ที่ต้องการให้ HomeControl เชื่อมต่อด้วย

 

3. จากนั้นก็ทำการกดปุ่ม SmartConfig

   

 

4. หลังจากนั้นให้ใส่ รหัสของตัว WiFi Router ตัวที่โทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่

   

 

5. เมื่อกรอกรหัสผ่านของ WiFi Router เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Configure ด้านล่าง แล้วรอจนมีปุ่ม Confirm ขึ้น จึงถือว่าทำการเชื่อมต่อ WiFi ให้กับ HomeControl ด้วย Mode SmartConfig สำเร็จ

 

 

6. เมื่อทำการเชื่อมต่อ HomeControl - V4 เข้ากับ Router สำเร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าจอ LCD จะแสดงการเชื่อมต่อ MQTT และหมายเลข IP ที่ได้รับจาก Router หลังจากนั้นเราจึงจะสามารถใช้ Application สั่งควบคุมเปิด/ปิด รีเลย์ ได้ตามที่เราต้องการ

   

 

ตัวอย่างวิดีโอแสดงการเชื่อมต่อ HomeControl - V4 ด้วย Mode Smart Config

 

   

 

Link: สำหรับศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Smart Config

ตัวอย่าง Smart Config สำหรับ ESP8266

ข้อมูลพื้นของ ESP8266 Smart Config

Android Appliaction Smart Config

 

อ่านต่อ ตอนที่ 3 การสมัคร Line Token เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน