บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่ 2.2 - โดย Tumrobot

การเคลียร์ค่า WiFi ที่บันทึกบน HomeControl - V4

ฟังก์ชั่น SmartConfig นั้นคือการเชื่อมต่อชื่อมต่อ ตัวHomeControl - V4 เข้ากับ WiFi เร้าเตอร์ ซึ่งโดยปกติการทำ Smart Config ทั่วไปของ ESP8266 นั้นจำเป็นจะต้องทำทุกครั้ง หลังจากที่มีการรีเซ็ทโมดูล หรือตัดแหล่งจ่ายไฟของโมดูล

 

ยกเว้นว่าเราจะมีการบันทึกข้อมูล SSID และ Password ของเร้าเตอร์ที่เราเคยทำการเชื่อมต่อเอาไว้ในหน่วยความจำ ของโมดูล เพื่อที่หากมีการรีเซ็ทกลับมาทำงาน หรือจ่ายไฟให้ทำงานรอบใหม่ ตัวโมดูลก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเร้าเตอร์ได้อย่างอัตโนมัติ

 

ซึ่ง Home Control - V4 ก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือเมื่อมีการทำการเชื่อมต่อ Home Control เข้ากับเร้าเตอร์ด้วยวิธีการทำ Smart Config เรียบร้อยแล้วก็จะมีการบันทึกค่า พารามิเตอร์เข้าไปเก็บไว้ในตัวเอง เพื่อที่จะสามารถกลับมาเชื่อมต่อเร้าเตอร์ใหม่ได้อัตโนมัติ หลังจากที่มีการรีเซ็ท Box หรือมีการจ่ายแหล่งจ่ายไฟในรอบใหม่

 

แต่การเชื่อมต่อแบบอัตโนมัตินี้จะ ทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนชื่อ WiFi Router หรือย้ายตัว Box Home Control ไปเกาะกับ WiFi Router ตัวใหม่ ซึ่งจะไม่สามารถกลับเข้าสู่ Mode SmartConfig ได้หลังจากที่เราทำการจ่ายไฟรอบใหม่ให้กับตัว HomeControl - V4 เพราะว่าตัว HomeControl - V4 จะพยายามค้นหาชื่อ WiFi Router ตัวเดิมและจะพยายามเชื่อมต่อกับ Router ตัวเดิมให้ได้

 

ดังนั้นเราจึงต้องทำการ เคลียร์ค่า WiFi พารามิเตอร์ ที่เราได้บันทึกไว้บนตัว HomeControl ออกก่อนเพื่อที่จะกลับเข้าสู่ขั้นตอนการทำ SmartConfig รอบใหม่ได้อีกรอบ

 

วิธีการเคลียร์ค่า WiFi ของตัว HomeControl สามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1. ที่หน้าจอแสดงผล LCD ของตัว HomeControl จะแสดงค่า WiFi Loss และมีค่าตัวเลขมากกว่า 100 ขึ้นไปนั่นก็แสดงว่า ตัว HomeControl ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ WiFi Router ได้

   

 

2. ให้ทำการเปิดโทรศัพท์มือถือแล้วทำการ สแกนหา WiFi AP ที่ชื่อว่า "HomeControlAP"

จากนั้นให้กดเชื่อมต่อเข้าไป หามีต้องใส่ข้อมูลรหัสผ่านให้กรอก รหัสผ่านคือ "password"

   

 

3.เมื่อโทรศัพท์ เชื่อมต่อเข้ากับ HomeControlAP เรียบร้อยแล้วให้เปิด Browser ของโทรศัพท์มือถือ แล้วเปิด URL เป็น 192.168.4.1

   

 

4.หากมีการเชื่อมต่อสำเร็จ หน้า Browser ก็จะขึ้นดังรูปต่อไปนี้ ก็ให้กด Delete เพื่อเคลียร์ข้อมูล WiFi พารามิเตอร์ออกจากระบบ

   

 

5.หลังจากนั้นที่ตัว Box HomeControl ที่หน้าจอแสดงผล LCD จะกลับไปเข้าสู่ Mode SmartConfig อีกครั้ง เราก็จะสามารถทำการเชื่อมต่อ HomeContrrol เข้ากับ WiFi Router ตัวใหม่ด้วยวิธีการทำ SmartConfig ได้อีกครั้ง

   

 

วิดีโอสาธิตการเคลียร์ค่า WiFi พารามิเตอร์

 

   

 

 

 

อ่านต่อ ตอนที่ 3 การสมัคร Line Token เพื่อใช้ในการแจ้งเตือน