บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่7 . - โดย Tumrobot

การตั้งเวลาเพื่อควบคุมการเปิด/ปิด ให้กับกล่อง HomeControl

การตั้งเวลานั้นเป็นฟังก์ชั่น เพิ่มความสะดวกในการควบคุมการเปิดปิดรีเลย์ ให้ทำงานตามกำหนด ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มีมาตั้งแต่ ตัว HomeControl - V1 มาแล้วเพียงแต่ว่าหลักการทำงานของตัว HomeControl - V4 นั้นจะมีข้อแตกต่างออกไปบางส่วน

การทำงานของ ฟังก์ชั่นตั้งเวลาของ HomeControl - V1 ถึง HomeControl - V3 นั้นจะมีการ Sync เวลาของ Box ให้เป็นปัจจุบันก่อนซึ่งจะทำการนำเวลาของโทรศัพท์มือถือไปเขียนลงบน RTC DS1302 และตามด้วยคำสั่งการตั้งเวลา ที่ประกอบไปด้วย

ชุดคำสั่ง SYNC RTC คือ "$XPORTSYNRTC + : ( ตัวแบ่งข้อมูล ) + วัน : เดือน : ปี : DOW* : ชั่วโมง : นาที : วินาที

( ซึ่งทุกๆ ข้อมูลต้องคั่นด้วยตัวแบ่งข้อมูลทุกครั้ง ) และ + ********* ให้ครบ 120 ตำแหน่ง"

DOW ก็คือ date of week ( Sunday = 0, Moday = 1, ...... Saturday = 7 )

จากนั้น หน่วงเวลาประมาณ 500 Ms แล้วจึงส่งคำสั่งตั้งเวลาให้กับกล่อง Home Control - Kit

ชุดคำสั่งตั้งเวลา คือ "$XPORTSETSW + SWnumber + ":ON:" + ชั่วโมง :นาที + ":OFF:" + ชั่วโมง : นาที + Loop

และ + ********* ให้ครบ 120 ตำแหน่ง"

SWnumber คือ Channel ของ Output

Loop คือ กรณีที่เราต้องการให้ Output ทำงานซ้ำในแต่ละวัน ก็สั่ง Loop = 1 แต่ถ้าต้องการแค่ตั้งเวลาอย่างเดียวก็สั่ง Loop = 0

 

ส่วนการตั้งเวลาของ HomeControl - V4 นั้นจะเป็นการส่งแค่คำสั่ง ตั้งเวลาไปยังตัว Box เพียงอย่างเดียวโดยไม่จำเป็นต้องทำการ Sync เวลาปัจจุบันไปให้กับตัว DS1302 เนื่องจากว่า ตัวเวลานั้นได้มีการ Sync กับทาง Server เรียบร้อยก่อนหน้าแล้ว แต่ชุดคำสั่งในการตั้งเวลาก็ยังคงเป็นชุดคำสั่งแบบเดิมเหมือนกับเวอร์ชั่นก่อนๆ ก็คือ

"$XPORTSETSW + SWnumber + ":ON:" + ชั่วโมง :นาที + ":OFF:" + ชั่วโมง : นาที + Loop และ + *"

 

การสั่งตั้งเวลาจาก App

สามารถสั่งตั้งเวลาของ กล่องได้โดยการเปิดตั้งผ่านหน้าแอพ

 

 

 

หมายเหตุ : การสั่งตั้งเวลานั้นตัวกล่อง HomeControl จะต้อง เชื่อมต่อ Internet และเปิดอยู่ด้วยเพื่อรอรับคำสั่ง หากเราทำการตั้งเวลาที่แอพ แต่ไม่ได้เปิดการใช้งานกล่อง HomeControl ตัวกล่องจะไม่ทำงาน เนื่องจากว่าไม่มีการรับคำสั่งการตั้งเวลาจาก App

 

อธิบายฟังก์ชั่นตั้งเวลาแบบใหม่

   

 

 

อ่านต่อ ตอนที่9 การสั่งงานควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปิดปิด ด้วยรีโมท เช่น แอร์ ทีวี