บทความ Project Home Control - V4 (MQTT)

ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านด้วย Android

 

ตอนที่ 8. - โดย Tumrobot

สั่งงาน 2 ระบบด้วย HomeControl - V4+ ( Plus )

HomeControl - V4+ ( Plus ) นั้นจะเป็นการสั่งงานควบคุมการเปิดปิด รีเลย์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทั้ง 2 ระบบนั่นก็คือ ผ่านระบบ MQTT ( Could Mode ) และ ระบบ LAN ที่เป็น Direct Mode ซึ่งเป็นการสั่งควบคุมการทำงานได้โดยตรง จาก Application บนมือถือ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตตรงเข้ามายัง กล่อง HomeControl ซึ่งข้อดีก็คือเราสามารถเรียนรู้การทำงานทั้งสองระบบ ว่ามีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไร

   

อธิบายรูปแบบการทำงาน ในการสั่งควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตแบบ Direct Control และ Cloud Control

 

ดังนั้นตัว Hardware ของชุด HomeControl - V4+ จึงมีการเพิ่ม Ethernet Module ซึ่งใช้ต่อกับ LAN เพิ่มเข้ามา จึ่งเปรียบเสมือนนำเอาคุณสมบัติการทำงานของ HomeControl - V3 มาใช้งานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นเอง ส่วน Application นั้นในขณะนี้ก็รองรับการทำงานของทั้งสองระบบนี้อยู่แล้ว

   

รูปแสดง กล่อง HomeControl - V4+ ( Plus ) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีระบบ LAN เชื่อมต่อเข้ามาด้วย

 

   

รูปแสดงอุปกรณ์ภายในกล่องของตัว HomeControl - V4+

 

 

ส่วนหลักการทำงานนั้นก็จะทำงานในลักษณะเดิมแบบ HomeControl - V1 ถึง V3 นั่นก็คือการส่ง Command ตรงมาจาก Application มาควบคุม

ตอนที่ 4 ชุดคำสั่งสื่อสารระหว่างเครื่อง Home Control และ Android

 

การเซ็ทอัพระบบ LAN ของ HomeControl - V4+

ให้ทำการดาวน์โหลด โปรแกรม VCOM ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก ที่นี่

หลังจากติดตั้งลงบน วินโดวน์แล้ว ทำการเปิดโปรแกรม แล้วกดที่ปุ่ม Search แล้วเลือก USR-TCP232-T24 ดังแสดงในรูป

   

 

ตัวโปรแกรมจะทำการค้นหา IP ของกล่อง HomeControl - V4+ ที่เชื่อมต่อแลน เข้ามาในระบบ ซึ่งเราก็จะเห็น IP ที่แสดงขึ้นมา

   

 

เมื่อเราทำการดับเบิ้ลคลิ๊ก IP ที่แสดง เราก็จะสามารถแก้ไข Parameter ของตัว LAN Module ได้ครับ โดยการแก้ไขนั้นแนะนำให้แก้ไขเฉพาะ IP กับ Port เท่านั้นนะครับ

   

ในแต่ละช่องค่า Device ที่ทำการตั้ง ที่จำเป็นต้องใช้งาน สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

1. Device IP คือ IP ปลายทางของ Box ที่เราต้องการจะตั้งค่า โดยปกติค่าเริ่มต้นทาง OpenFog ตั้งให้เป็นค่า 192.168.1.201 ทั้งนี้เพื่่อความสะดวกของทีมทดสอบเอง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนค่า IP ไปเป็น IP อะไรก็ได้ตามระบบของเรา

2. Net Protocol ให้เลือกไปที่ TCP Server โดยเราทำให้ Box Home Control ของเรานั้นเป็นเครื่อง Server

3. BaudRate ให้เลือกไปที่ 57600 BPS เนื่องจากว่า ที่เซ็ทไว้ใน MCU PIC18F46K22 ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งถ้าหากแก้ไขจะทำให้ไม่สามารถสั่งงานตัวกล่อง HomeControl ได้

4. Com Parameter ให้ Set ตามนี้ None , 8 , 1

5. Device Port เป็น Port ปลายทางที่ข้อมูลจะวิ่งไป โดยสามารถเลือกเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำกับ Port สงวน ของระบบคอมพิวเตอร์ และ Network โดยค่าเริ่มต้นนั้นทางเรา Set ให้เป็น Port 10001 ตามโปรแกรมที่เลือกมาใช้ทำการทดสอบ

6. ปุ่ม OK เมื่อทำการตั้งค่า Device ตามที่ต้องการแล้ว ก็กดปุ่ม OK เพื่อทำกับบันทึกค่าที่ตั้งเอาไว้ให้กับตัว Serial 2 Ethernet Module

 

การสั่งงานโดย App HomeControl - V4

หลังจากที่ทำการดาวน์โหลด ตัว App HomeControl - V4 จาก Play Store แล้วให้ทำการลงทะเบียน และสร้าง Username , Password และสร้างสวิตช์ เพื่อใช้ควบคุมกล่อง HomeControl

ถ้าหากเรามี Username , Password ที่เคยสมัครเอาไว้แล้วเราก็สามารถนำตัวเดิมที่เคยสมัครไว้ หรืออาจจะเคยทดสอบสั่งงานผ่านระบบ MQTT มาใช้งานได้ โดยการตั้งค่านั้นให้เข้าไปที่หน้า Setting ของ App แล้วเข้าไปเลือก ติ๊กที่ Direct Mode แล้วก็กดบันทึกการแก้ไข

   

เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถสั่งงานกล่อง HomeControl - V4+ ในระบบ Lan ได้ละครับ

ส่วนวงจรและการทำงานด้านอื่นๆ จะเป็นวงจรเดียวกันกับ HomeControl - V4 ( MQTT ) ครับ